Adrianna Smurzyńska

Adrianna Smurzyńska

Psycholożka, psychotraumatolożka

Pomogę Ci m.in. w następujących tematach:

 • Negatywne przekonania na własny temat

 • Nadmierny stres

 • Poczucie niewystarczalności

 • Silna autokrytyka

 • Przytłoczenie myślami lub emocjami

 • Problemy somatyczne o podłożu emocjonalnym

Informacje zawodowe

Psycholog dzieci i dorosłych, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym, psychotraumatolog.

Wspieram zarówno krótkoterminowo – pomagając przejść przez okres kryzysu,

jak i długoterminowo – towarzysząc w zmienianiu niekorzystnych schematów myślowych lub wychodzeniu z utknięcia w traumatyzującym doświadczeniu.

W pracy integruję różne podejścia terapeutyczne, zarówno te oparte na rozmowie, jak i odwołujące się do odczuć z ciała, metod wyobrażeniowych

i arteterapeutycznych. Zwracam uwagę na sposób oddychania, napięcia z ciała

i powtarzające się w wypowiedziach narracje. W szczególny sposób istotne jest dla mnie przyglądanie się temu, w jaki sposób myślimy o sobie samych oraz włączanie w proces zmiany życzliwości i ciekawości w stosunku do siebie.

Obszary specjalizacji

 • Regulacja emocji
 • Psychosomatyka
 • Niskie poczucie wartości
 • Terapia Traumy (typ I i typ II)
 • Integrowanie umysłu i ciała
 • Dorosłe osoby z ADHD

Doświadczenie

 • Praca z dorosłymi: poradnia zdrowia psychicznego, konsultacje psychologiczne online, oddział dzienny psychiatryczny, ko-terapia w grupie psychoterapeutycznej, uniwersytet, organizacje pozarządowe, warsztaty rozwojowe z zakresu kreatywności, regulacji emocji i uważności
 • Praca z nastolatkami: telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży, poradnia zdrowia psychicznego, szkoły, organizacje pozarządowe, konsultacje psychologiczne online, oddział dzienny psychiatryczny, zajęcia wspierające samoocenę i poczucie wartości, warsztaty rozwojowe z zakresu radzenia sobie ze stresem i regulacji emocjonalnej oraz rozwijające twórcze i krytyczne

  myślenie

 • Praca z dziećmi: telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży, poradnia zdrowia psychicznego, przedszkola, organizacje pozarządowe, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia artystyczne i integracyjne

Edukacja

 • Akademia Motywacji i Edukacji – czteroletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej z dialogiem motywującym i terapiami „trzeciej fali” (obecnie)

 • Polski Instytut Psychodramy – 2,5-letnie szkolenie I stopnia (obecnie)

 • Psychotraumatologia, Uniwersytet Gdański (2023)
 • Uniwersytet Jagielloński i Akademia «Artes Liberales» – obrona interdyscyplinarnej pracy doktorskiej poświęconej mentalizacji, integrującej filozofię umysłu, psychologię i kognitywistykę (dr n.hum., 2023)

 • Instytut Psychologii, specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka, psychologia rodziny i edukacji, Uniwersytet Jagielloński (mgr, 2016)

 • Instytut Filozofii, specjalizacja kognitywistyczna, Uniwersytet Jagielloński (mgr, 2012)
 • Szkolenia i warsztaty w zakresie arteterapii, NVC, rodzicielstwa bliskości dla profesjonalistów, technik pracy terapeutycznej przez ciało (2019-2022)

Zapisz się na konsultacje

Ten i kilkunastu innych ekspertów czeka na Ciebie w aplikacji Mental Health Helpline.
Skuteczna pomoc gwarantowana!