Zapewniamy pełną poufność i anonimowość. Pracodawca może otrzymać jedynie raport ilościowy i jakościowy (np. najczęściej pojawiające się tematy, powyżej określonej liczby konsultacji) dotyczący całej organizacji – bez danych osobowych pracowników korzystających z naszych konsultacji psychologicznych.