Joanna Romanowska

Joanna Romanowska

Psycholożka, Pedagożka, Coach, Terapeutka, Trenerka biznesu i kompetencji miękkich

E-mail: joanna.romanowska@mhhelpline.com
Gabinet stacjonarny: Toruń
Język konsultacji:
polski i angielski

Pomogę Ci m.in. w następujących tematach:

 • Lęki

 • Depresja

 • Niskie poczucie własnej wartości

 • Nieumiejętność odczuwania i nazywania emocji

 • Brak pewności siebie

 • Brak celów życiowych

 • Niska motywacja

 • Niska asertywność

 • Smutek i przygnębienie

Informacje zawodowe

W swojej pracy zawodowej wykorzystuję wiele metod terapeutycznych, ale głównie skupiam się na nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Terapii Poznawczo – Behawioralnej, z naciskiem na Racjonalną Terapię Zachowań.
Jako coach, pomagam ludziom w poszukiwaniu ich celów życiowych, określaniu misji. Niejednokrotnie łączę coaching z elementami terapii, co, w moim odczuciu, daje niesamowite efekty.

Moje kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z człowiekiem uświadomiło mi, jak ważne jest zwracanie uwagi na ludzkie potrzeby, kierowanie się miłością, życzliwością i wdzięcznością; jak niejednokrotnie proste sposoby są najlepszym rozwiązaniem na wszelkie wyzwania.

Dążę w głównej mierze do tego, aby moi klienci dogłębnie poznali samych siebie, aby byli najlepszymi ekspertami w dążeniu do swoich celów, a przez to osiągnęli swoje własne szczęście i poczucie dobrostanu.

Prowadzę moich klientów przez proces rozwoju osobistego, bazując głownie na ich zasobach, umiejętnościach, talentach. Kieruję się w swojej pracy podejściem holistycznym, czyli patrzę na człowieka całościowo, zwracając uwagę na jego psychikę, somatykę, biologię, duchowość, zdrowie i kondycję fizyczną.

Obszary specjalizacji

 • Life Coaching
 • Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich
 • Wsparcie dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)
 • Niewspierające przekonania
 • Praca z Wewnętrznym Dzieckiem i Wewnętrznym Krytykiem
 • Zaburzenia lękowe i depresyjne
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Brak pewności siebie
 • Brak poczucia sensu
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych
 • Nieumiejętność odczuwania i nazywania emocji
 • Wycofanie
 • Poczucie niezrozumienia

Doświadczenie

 • Heksagon Group – stanowisko: coach (od stycznia 2021)
 • Atut Akademia Szkoleniowa – stanowisko: trener, coach (od listopada 2020)
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu – wykładowca (2016 – 2021)
 • Technikum TEB Edukacja w Toruniu – psycholog szkolny (2016 – 2022)
 • Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, stanowisko: realizator zadań programowych; trener Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia; trener wolontariuszy w programie Starszy Brat/Starsza Siostra
 • Wolontariat oraz współpraca z Poradnią Rodzinną i Małżeńską METANOIA w Toruniu – stanowisko: psycholog, terapeuta, trener (2013 – 2015)
 • Staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień (2013)
 • Staż w ambulatoryjnej grupie terapeutycznej NZOZ REMEDIS PRO w Toruniu (2013)
 • Współpraca z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „Autolider” w Toruniu, stanowisko: trener prowadzący zajęcia dla instruktorów nauki jazdy z przedmiotu „Metodyka nauczania” (2005 – 2007)
 • Współpraca z Ośrodkiem Psychologiczno – Pastoralnym „Cyrenejczyk” w Toruniu, stanowisko: doradca psychologiczny, terapeuta uzależnień (2005 – 2007)
 • Współpraca z Fundacją Na Rzecz Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Zielony Liść” w Toruniu, stanowisko: doradca psychologiczny, terapeuta (2008-2009)
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem „Pomoc Rodzinie” w Toruniu, stanowisko: pedagog, opiekun świetlicy, realizator zadań programowych (2005 – 2006)
 • Funkcja społecznego kuratora sądowego w Sądzie Rodzinnym w Toruniu (2007)
 • Wolontariat w Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Toruniu
 • Staż absolwencki w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu (2004 – 2005)

Kluczowe kompetencje

 • Psychoterapia
 • Couching

Edukacja

 • Magister psychologii (SWPS Warszawa).
 • Magister pedagogiki (UMK Toruń).
 • Obecnie w procesie akredytacji coachingowej European Mentoring & Coaching Council (EMCC)
 • Certyfikowany kurs Coaching Practitioner EMCC
 • Certyfikowany kurs Coaching Foundation EMCC
 • Szkolenie: „Podstawy Prowokatywności w coachingu i terapii”, Provocare, Warszawa
 • Szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – I stopień, Centrum Rozwiązań, Toruń
 • Kurs: „Racjonalna Terapia Zachowań”, IPRI Kraków
 • Studia Podyplomowe Akademia Trenera Biznesu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Studia podyplomowe Negocjacje i Mediacje, Wyższa Szkoła Bankowa Toruń
 • Studia Podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie w Instytucie Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kurs „Psychobiologia” (obecnie)
 • Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • Warsztat „Jak używać kart coachingowych indywidualnie i grupowo”, EMCC
 • Warsztat „Jak prowadzić sesje indywidualne używając kart”, EMCC
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia skoncentrowana na pracy z emocjami”
 • Kurs: „Trener kompetencji miękkich”
 • Szkolenie „Uzależnienia behawioralne – diagnoza i terapia”, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Toruń
 • Warsztaty szkoleniowe dla terapeutów pracujących z dorosłymi dziećmi alkoholików w podejściu psychoterapii integracyjnej (prowadząca: Zofia Sobolewska-Mellibruda) – Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa
 • Szkolenie NEST – warsztaty p.n.: „Zaniedbania, przemoc i straty prokreacyjne – pomoc terapeutyczna” (prowadzący: Andrzej Winkler)
 • Nowe środki psychoaktywne wśród młodzieży” – szkolenie zorganizowane przez Towarzystwo „Powrót z U” w Toruniu
Zapisz się na konsultacje

Ten i kilkunastu innych ekspertów czeka na Ciebie w aplikacji Mental Health Helpline.
Skuteczna pomoc gwarantowana!