Oczywiście, że tak. Zapewniamy raporty ilościowe (ilość konsultacji w danym okresie, ilość osób korzystających z konsultacji) oraz jakościowe (np. najczęściej pojawiające się tematy, powyżej określonej liczby konsultacji) dotyczące całej organizacji. Zapewniamy też pełną anonimowość, ponieważ nie ujawniamy danych osobowych pracowników.