Nie mamy ograniczeń ani minimalnych ani maksymalnych. Natomiast przy organizacjach poniżej 100 osób udostępniamy tylko raporty ilościowe, aby chronić dane pacjentów.