Minimalna liczba godzin przypadająca na pracownika to 5 sesji – zapewnia to komfort zarówno w diagnozie kryzysu, jak i we wsparciu interwencyjnym.