Z zasady nie, chociaż robimy wyjątki (np. kiedy jest potrzeba interwencji) – rozpatrujemy je biorąc pod uwagę możliwości gabinetowe oraz przemieszczania się specjalistów.