Tak, natomiast w tym wypadku prosimy o rezerwację dwóch godzin. Zgodnie z wytycznymi terapii systemowej, spotkania par trwają dłużej niż sesje indywidualne.